Ember

RINGKASAN PRODUK

Produk ini banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga. Fungsi utama adalah untuk menampung air. Terkadang sebagai tempat menampung alat-alat kebersihan seperti alat sikat, kain, dll.